PAF - PengVin Användarförening

Som kund till PengVin Affärssystem AB är man automatiskt medlem i PENGVIN AnvändarFörening, PAF. Via användarföreningen är alla kunder representerade både i ägarkretsen och i vårt produktråd.

PengVin användarförening verkar för att:
- Utveckla funktioner i systemet
- Utveckla användargruppen
- Samordna åsikter och önskemål från användarna
- Skapa erfarenhetsutbyten mellan användarna
- Föreningen skall vara delägare i PengVin Affärssystem AB

Medlemskapet ger en fri deltagarplats vid den årliga Användarkonferensen

Ordförande för PAF är Lars Johansson på Vallberga Lantmän, tel 070-676 58 00, lars.johansson@vallberga.nu