Referenser

PengVin har 300 kundföretag och många använder och vidareutvecklar affärssystemet i nära samarbete med oss. Detta är en styrka både för oss och för våra kunder när det gäller att ligga i framkant av utvecklingen.

För att få kontakt med någon av våra referenskunder är du välkommen att kontakta våra användarföreningar

PAF - PengVin Användarförening
Magnus Ilstam, Ordförande
Läs mer under PengVin Användarförening

PAB - PengVin Användarförening Bygg
Anders Hult, Djurbergs Järnhandel AB

PAX - PengVin Användarförening Lantmän
Lars Johansson, Vallberga Lantmän


    

Tools Norge - Leveranslösningar

PengVin Affärssystem har fått i uppdrag av Tools Norge att ta fram deras nästa
generation av systemstöd för hantering av kundlokaliserade lager.
Projektet är en vidareutveckling av den succé man har haft med PengVin WebStock.
I den nya lösningen får slutkunden möjlighet att hantera sitt lager via PC,
Handdator eller Mobil. Det kommer även att finnas ett antal ”självbetjäningstjänster”
till slutkund utöver vad som erbjudits via WebStock.


XL-Bygg Forsells utvärdering av
bytet till PengVin

XL-Bygg Forsells, är en av Hälsinglands största byggvaruhandlare med butiker i Bollnäs och Söderhamn.
När företaget skulle byta ut sitt gamla affärssystem mot ett
som klarar framtidens krav och utmaningar föll valet på PengVin.
Ett och ett halvt år senare är man mycket nöjda med sitt beslut och
har fått överblick, effektivare hantering och mer motiverade medarbetare.

Läs mer om deras val av affärssystem Refcase Forsells 2013

  

Några av PengVins kunder berättar här om värdet i deras IT-lösning:

   
Aker Yards Brevik - Boxhantering

Flinks Järn - Fakturahantering,
en lösning utvecklad tillsammans med PengVins partner ReadSoft.

 

 

Tillbaka