Boxhanteringssystem i all sin enkelhet

Akers Yards Brevik har ett centrallager med ca 450 unika förbrukningsartiklar. Det är produkter med jämn åtgång, så som papper, verktyg, kemikalier m.m. – industriellt förbrukningsmaterial.

- Vi etablerade ett boxhanteringssystem för 5-6 år sedan berättar Thorfinn Kittilsen som är ansvarig för lagret. - Då bestämde vi vilka varor som skulle ligga i boxarna, och det har stort sett hållit sig likadant sedan dess.

1916 etablerades Trosvik Verksted, och sedan dess har det levererat 200 fartyg från varvet. Brevikgruppen etablerades 1986, och de senaste 5 åren ha varvet varit en del av Aker Yards.

Att bygga moderna specialfartyg kräver lång erfarenhet och hög kompetens i alla led.  Aker Yards Brevik har ett aktivt samarbete med marknad, rederier och andra leverantörer i den maritima miljön. Denna kombination gör att de är konkurrenskraftiga på den internationella marknaden.

- Vårt mål var att reducera lagret, reducera anskaffningskostnaderna och få bättre översikt, något detta system klarar på ett utmärkt sätt. Vi har bestämt antal enheter vi ska ha på lagret vid varje tillfälle. Det ligger i den ena boxen. I boxen innanför på hyllan ligger ett motsvarande antal. När den ena boxen är tom, hämtas den av TOOLS G. Coward för påfyllning, medan vi använder av den andra boxen. När den påfyllda boxen kommer tillbaks, sätts den längst bak på hyllan. Så går det på i en ständig rundgång.

- Vi har stor förbrukning av dessa varor och avtalet med TOOLS är att de hämtar och levererar boxar varje förmiddag berättar Thorfinn. – Chauffören från TOOLS G. Coward sätter de fulla boxarna på plats i hyllan och tar med sig de tomma boxarna tillbaka för påfyllning. Detta ger minimalt pappersarbete, vi får en packsedel med varje leverans och en faktura i månaden. Boxarna är märkta med en etikett med varunamn, beställningsnummer och antal som ska ligga i boxen

- Några varor är för stora att lägga i boxar, t ex pappersrullar. De har en markerad plats på en hylla där beställningspunkten är angiven. När denna punkt är nådd tar vi ett papper som innehåller samma information som står på boxarna och sänder till leverantören. Då är pappret informationsbärare istället för boxen.

 Mindre lager

Vi har god översikt över antal enheter som ska vara på lager vid varje tidpunkt. Och vi sätter upp det antal vi anser nödvändigt. Därmed får vi reducerat antal enheter på lager.

Vi behöver också ett mindre lager rent fysisk. Boxarna gör det ordnat och vi köper inte hela kartonger av saker, bara det vi behöver.

Mindre tid till uppackning

Varorna kommer färdiga att placera på hyllan från TOOLS. Vi slipper stora försändelser som måste sprättas och läggas på plats, något som tidigare kunde ta en hel dag.

Mindre emballage

Varorna kommer utan emballage i boxarna. Varor som kommer på pall, t ex pappersrullar, presenningar etc. är också utan emballage. Det förenklar jobben för oss som mottagare när försändelsen kommer utan emballage.

 Enklare beställningar

Boxen är ordern, och den innehåller all nödvändig information om beställningen, antal, typ etc. Denna läggs i en kasse som TOOLS hämtar, tar med till sitt lager, fyller upp och levererar nästa dag. Eftersom boxen har en bestämd plats på vårt lager ger den även information om placeringen.

 - På Aker Yards Brevik jobbar ca 550 personer. När de hämtar varor på lagret har de med sig en rekvisition på vad de behöver. Vår personal tar ut varorna och uttaget registreras på aktuell avdelning/projekt. Tack vare det har vi god statistik på förbrukning och tidpunkt.

- Nästa steg i utvecklingen är uttaget av varor registreras automatiskt in i det centrala datasystemet som fördelar kostnaderna för varorna. Då tror jag vi har kommit så lång det är möjlighet med denna lösning, säger Thorfinn Kittilsen.

Artikeln översatt från TOOLS Norges hemsida, www.tools.no