Pressmeddelande:

Effektivare spannmålshantering för 850 medlemmar i Vallberga Lantmän

Vallberga Lantmän effektiviserar sin verksamhet genom ny IT-lösning från PengVin Affärssystem. I överenskommelsen ingår nya funktioner för ekonomi och lagerhantering samt integration mot tillverkningen i Vallbergas nybyggda foderanläggning.

Vallberga inköpsförening bildades 1904. Idag uppgår medlemsantalet till ca 850 och verksamheten består av en modern foderfabrik, mottagningsanläggning för spannmål, försäljning av förnödenheter till växtodling, energi och en välsorterad butik.

- Under 2004 byggdes spannmålsmottagningen i Hov ut och kan nu lagra in ca 20 000 ton spannmål.
2007 tog vi en helt ny foderfabrik i bruk och nu effektiviserar vi ytterligare med hjälp av det nya IT-systemet. Med detta bakom oss satsar vi med full kraft framåt. Vår tro på lantbrukets framtid och vår ambition att tillgodose medlemmars och kunders behov är grunden för vår verksamhet säjer Vallbergas VD Lars Johansson.

                                                                                                                                                                              

För PengVin Affärssystem innebär affären en ytterligare satsning på branschlösningen för lantmän med spannmålshantering, handel och distribution.

- PengVin är ett svenskutvecklat logistiksystem för handelsföretag och tillsammans med vår branschlösning för spannmål har vi kunnat erbjuda Vallberga Lantmän en modern, stabil lösning som ger dem ett konkurrenskraftigt stöd, säger PengVins VD Torbjörn Hansson.

www.vallbergalantman.se

Tillbaka