Om PengVin
Affärssystem AB


PengVin
 är ett svenskt affärssystem som i början av 1980-talet utvecklades för att tillgodose de behov som fanns inom främst järnhandelsbranschen. Systemet byggdes för att vara bäst på att effektivisera och automatisera dåtidens affärsprocesser.

Sedan dess har PengVin utvecklats till ett mycket kraftfullt och
modernt affärssystem för alla branscher som hanterar många
artiklar och transaktioner.

Idag används PengVin av över 300 nordiska företag och nästan
3000 användare, de flesta verksamma inom järn-, bygg- eller färgfackhandeln.

PengVin Affärssystem har ett drygt 20-tal medarbetare och finns med
huvudkontor i Göteborg och filial i Stockholm.
   
   

Historik

1982     En grupp på Järnias marknadsavdelning i Ulricehamn skapar namnet PengVin  (Pengar & Vinst) och
har som mål att ge deras handlare ett datasystem, som rätt utnyttjat, ska generera pengar och vinst.

1984    Uppdraget går till SMC - Scandinavian Micro Computer, som har agentur för en japansk dator, SORD,
med ett operativsystem för fleranvändarmiljö samt ett utvecklat OLF-system (Order-Lager-Fakturering), som täcker Järnias behov. Systemet sätts på 3 pilotkunder varav 2 än idag kör PengVin i dess senaste version.

1986    Första versionen för PC-DOS-miljö lanseras och kompletteras senare med en nätverksversion.
Det blir en stor försäljningsframgång med ett hundratal kunder i flera olika branscher.

1989    PENGVIN SQL lanseras, med en för tiden mycket modern Btrieve databas samt med Novell som serveroperativ.

1994    Dags för första PENGVIN-versionen som bygger på Access.
För kunderna är det ett större teknikskifte, så när SQL server 6.5 blir standard går många kunder över i
NT-miljön med början i version 3.51, sedan i NT 4-miljö.

2000    Millenium-skiftet gör att många kunder går över till Windows-miljö, men en 2000-säkring
görs även av PENGVIN SQL. Mycket tid går åt till att konvertera kunderna från 16- till 32-bitarsmiljö.

2001    Bolaget PASAB (PengVin Affärssystem AB) bildas, med bland annat ett tiotal av PengVins
största kunder som ägare.

2005    En branschlösning med spannmålshantering utvecklas i PENGVIN för Lantmännen och
ersätter därmed systemet Eviva.

2010  Fokusering under första halvåret på installation av kontrollenheter till följd av Skatteverkets Kassaregisterlag.
Efter sommaren installerade flera kunder den nya certifierade kontokortslösningen för kort med chip och PIN.

2014  Nya tekniska lösningar för moln-tjänster och appar samt ständig utveckling av systemet, gör att bl.a.
PENGVIN SmartOrder på Appstore och elektronisk signatur nu är en självklarhet för våra kunder.