PengVin Drift

PengVin drift innebär att vi ta ansvar för att ert PengVin-system alltid är upp och snurra. Vi ser till att inte diskar blir fulla, att minnet räcker, att ni har uppdaterade virusskydd och för att era användare har en bra prestandan. Vi ser till att säkra er data mot inbrott, serverhaverier, virus eller brand och att ni har en uppgraderad version av PengVin.

Datacentret ligger i Göteborg/Kungälv i en inbrottssäker och brandsäker lokal.  

Fast månadsavgift Inga oförutsedda avgifter gör det lätt att budgetera.
Uppgraderingar ingår Två uppgraderingar per år ingår i månadsavgiften. Ni alltid kommer ha en ny version av PengVin.   
Kostnadseffektivt Hårdvara och licenser delar ni med andra. Ni behöver inte köpa egna servrar eller licenser.
Optimerad miljö för PengVin Miljön är uppsatt för att vara optimal för affärssystem PengVin. Vi gör vår utveckling och våra tester i testmiljöer som är exakta kopior av driftmiljön i PengVin Drift.
En kontaktyta Ni hamnar aldrig mellan två leverantörer. Vår support har alltid direktkontakt med våra tekniker och utvecklare.
Skalbart Lösningen är skalbar, ni kan öka och minska vid behov.R hAR
Övervakning Miljön har övervakning dygnet runt, alla dagar på året.
Stöld och intrång Datacentret är Tier 3 klassad med tillträde endast till personer med korrekt autentisering. Se mer under Datacenter Säkerhet
Backup Tas varje natt. Backuper sparas i en annan datorhall.
Virusskydd Virusskydden är alltid uppdaterat med de senaste versionerna.
Patchningar Görs alltid på ett kontrollerat sätt efter att vi testat i våra testmiljöer.

Datacenter Säkerhet

All data hålls i datacenter i Göteborg/Kungälv. Datacentret består av marknadsledande infrastruktur när det gäller kapacitet, redundans och säkerhet. Allt detta innebär garanti, både teknisk och affärsredundans samt låg latens. Datacentret är Tier 3 klassad med följande:

 • Byggnad (väggar, golv och tak) i armerad betong (+ 50 cm) dämpad på sten
 • Skyddsklass: 3
 • Hög säkerhet, inklusive patrullering på plats 24/7 och elektroniska lås
 • Bara personer som är godkända i förväg och som har fått passerings kort kan komma in i byggnaden
 • Digital säkerhetsvideoövervakning i omgivningar och datacenterområden
 • Dubbla HV-kraftmatningar (100% förnybar energi)
 • Dubbla dieselgeneratorer (Volvo Penta) (miljövänligt bränsle EcoPar®) med bränsletankar på plats
 • Batteri redundant UPS (Eaton) N+1
 • Redundant kylning N+1
 • Argonite automatiskt brandsläckningssystem med direktanslutning till brandkåren
 • Redundanta fiberkanaler över två geografiskt separerade stamnät

Datacenter Redundans

Samtliga system är redundanta med automatisk omkoppling ifall något system/hårdvara går sönder. Följande redundans finns på System och Hårdvara:

 • 3x Fysiska brandväggar BGRP
 • IDS & IDP skydd
 • 2x10GB Internet uppkoppling
 • 2x Fysiskt separerade internet switchar 1-10GBit • 2x Fysiskt separerade lagrings switchar 10-40GBit • 2x 24 nods kluster för VPS miljö
 • 576 processor kärnor i varje kluster
 • 4006GB ram i varje kluster
 • 144TB SSD lagring i varje kluster
 • Automatisk nattlig säkerhetskopiering av kund data varje natt
 • Automatisk flytt av säkerhetskopierade data till sekundär site i Göteborg

Med ett rigoröst redundant byggt system så kan vi vara stolt att kunna påvisa att vi haft en 100% upptid dom senaste 5 åren.

Det finns servicefönster då vår leverantör uppgraderar och utför service på huvudsystemen flera gånger per månad, detta påverkar dock inte våra kunder då vi har helt redundanta system.

I Uppstartskostnaden ingår överföring av data från er gamla leverantör. I uppstartskostnaden ingår en uppgradering till den senaste versionen av PengVin.

Eventuell förberedande utredning inför en flytt till vår drift debiteras löpande. Det ingår inte anpassningar så som t ex rapportanpassningar eller utbildning. 

I månadskostnaden ingår två uppgraderingar av PengVin per år som görs på distans. Om ni vill att vi skall vara på plats kostar det extra. 

Det behövs en brandvägg som är uppsatt för den krypterade datatrafiken.

Alla lokala skrivare måste vara nätverksskrivare. Skatteverkets kontrollbox (svarta lådan) måste vara installerad lokalt.