Vårt affärssystem – PENGVIN

PengVin är ett modernt , flexibelt och moduluppbyggt affärssystem utvecklat på Microsofts utvecklingsplattform och SQL Server. Affärssystemet är integrerat med MS Office och kommunicerar med andra system genom etablerade standarder.

PengVin klarar samtliga kedje- och branschkrav. Vi är certifierade och deltar aktivt i utvecklingen av Vilma-standarden.

PengVin är uppbyggt av två olika grundpaket. Ett grundpaket för Handel och en kompletterande grundpaket för Inköp och Försäljning.

Till dessa båda grundpaket finns ett antal tilläggsmoduler, beroende på bransch och behov.

Våra nya tekniska lösningar för moln-tjänster och appar, samt ständig utveckling av systemet, gör att du som kund kan vara säker på att du valt ett system byggt för framtidens krav och möjligheter.

PengVin Affärssystem

1. Handel

Fakturering • Inventering • Kampanjer • Kundreskontra
• Lager • Leverantörsreskontra • Prislistor • Rabattregister
• Redovisning • Statistik • Utleverans/Kassa

2. Inköp och försäljning

Alternativa leverantörer  • Handpenning  • Inleveransrapportering  • Kundsortiment
• Leverantörsbeställning • Leveransbevakning  • Meddelandehantering  • Offert 
• Order  • Orderanskaffning  • Serienummerhantering • Skapa och hantera inköpsunderlag
• Virkeshantering • Ärendehantering

Tilläggsmoduler:

PengVin tilläggsmoduler fungerar som komplement till PengVin affärssystem.
Här finns både branschspecifika och generella lösningar.

• Analysverktyg (Fenix/2XL) • Beslutsstödsvyer • Bonushantering • Dynamisk lagerstyrning
• Elektroniskt dokument •  Elektronisk signatur • Filialhantering • Godsdeklaration
• Appar • Inläsning av leverantörsfaktura • Intrastat • Kortbetalning med Nets
• Kundlokaliserat lager •  Kundtillgodohantering (Presentkort etc) • Medlemsreskontra • Nyckeltal
• Processerver • Reklamationshantering • Serviceorder •  SmartOrder på Appstore • Sortiments- och prisunderhåll
• Spannmålshantering • Uthyrning • Weborder • Webbaserad Kundportal • Webstocklager

Teknisk plattform

PENGVIN-konceptet innebär en modern öppen datamiljö baserad på Microsofts plattform enligt nedanstående specifikation.

Server: Windows Server 2016 

Klient: Windows 10, MS Office

Databas: Microsoft SQL Server 2012 eller senare

Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för att få en väl fungerande systemlösning med tillfredsställande svarstider.
Beroende på volymer i systemet, antalet samtidiga användare samt övriga installerade applikationer kan dock ytterligare resurser krävas.

Skulle problem uppstå åtgärdar vi dem enligt våra fastställda rutiner. Körs produkten i annan miljö och problem uppstår så garanterar vi inte åtgärd.

Systemkrav på arbetsstationer

OS
Rek:   Windows 10

Systemkrav på server

OS
Min:   Windows Server 2012
Rek:   Windows Server 2016