Behovsanalys

Vi erbjuder en genomgripande analys av våra kunders verksamhet utifrån hur man kan arbeta effektivare med stöd av affärssystemet.

Verksamhetskonsulten går tillsammans med kunden igenom verksamheten för att hitta möjligheter till att förbättra befintliga flöden och funktioner och effektivare utnyttja lösningarna i PENGVIN.
Detta leder till att arbetssätt kan förbättras och verksamheten bli effektivare, vilket i sin tur medför att man kan ge ökat mervärde till sina kunder och att nyckeltalen därmed förbättras.