PengVins processer

Vid projekt tillsammans med våra kunder, arbetar PengVin enligt fastlagda processer - allt för att säkerställa en hög kvalitet vid leverans.

Ett implementeringsprojekt inleds med att PengVin tillsammans med kunden utarbetar en projektbeskrivning, en projektplan och en gemensam styrgrupp.

Exempel på aktiviteter vid projekt:

 • Fastställande av plattform med databas, installation och tester.
   
 • Klienterna installeras, data konverteras från gamla system för utbildning.
   
 • Rutinbeskrivning och utbildningsplan i detalj.
   
 • Parametersättning och konfigurering görs som stämmer med rutinbeskrivningar i processerna. Rapporter kontrolleras och ändras enligt behov.
   
 • Utbildning av systemansvariga görs.
   
 • Acceptanstester av kund.
   
 • När en driftsversion är installerad börjar utbildning av användarna.
   
 • Datakonvertering för driftsättning.

 

 

Tillbaka