Teknisk support

PengVins tekniska konsulter ger våra kunder support med hårdvarurelaterade lösningar som är knutna till vårt affärssystem.

Vi har en bred teknisk kompetens och tillhandahåller hårdvara, installations- och analystjänster.