Varför ska företag välja PengVin som affärssystem?

Är företaget ett handelsföretag i någon av branscherna som PengVin riktar sig mot så kommer det att fungerar bra.
Man har många kolleger som har samma system och man kan utbyta erfarenheter i olika samarbetsforum. 
Man får implementation, utbildning och annan hjälp av konsulter som kan verksamheten redan från början och därför snabbt kan skapa effektiva rutiner med hjälp av systemet.
Systemet är från början klart för att effektivt fungera mot andra aktörer i samma bransch (leverantörer, inköpsportaler, kunders system,  informationsdatabaser m.m.)PengVin-systemet är även väldigt bra på att hantera verksamheter som växer där man startar nya filialer eller köper upp andra verksamheter man snabbt vill få in i systemet.
 
Detta är en viktig del eftersom det sker väldigt mycket när det gäller s.k. konsolidering (sammangående, uppköp och andra samarbeten) i den här typen av verksamheter.

Hur lång tid tar det att implementera affärssystemet?

Eftersom vi har kunder från några få användare till över 500 användare på flera olika orter så är det väldigt varierande. Ett genomsnitt är 4-5 veckor.

Är det vanligt att företag först implementerar grundmodulen för att sedan i efterhand komplettera med “inköp och försäljning” och ytterligare kompletteringsmoduler eller brukar de installera allt på en gång?

Eftersom PengVin mest vänder sig till handelsföretag så är det oftast så att man startar med just inköp och försäljning där man drar störst nytta av systemet.
Oftast har man tidigare någon form av redovisningssystem så dessa funktioner brukar man normalt byta i steg 2.
   

Ser ni några trender i vad kunder efterfrågar? Vad tror ni om framtidens system?

Starkaste trenden som vi ser är sammankoppling med andra system. Tidigare hade varje företag sitt eget isolerade affärssystem där man oftast registrerade in sina order och annan data manuellt.
Numera är nog det vanligaste att order, fakturor, prislistor, varuinformation m.m. skickas elektroniskt mellan de olika företagens affärssystem.
Något annat som har stor efterfrågan är att ge möjlighet att nå information från affärssystemet via mobilappar.

Tror ni att några av era tilläggsmoduler kommer vara i grundmodulen i framtiden? 

Eftersom olika moduler blir mera integrerade med varandra så blir det allt svårare att dela upp systemet i moduler. Det troligaste blir nog att vi i framtiden tar bort moduluppdelningen. Istället kan man tänka sig att vi installerar ett komplett system till alla kunder och sedan tar betalt för användandet. (Tex. En transaktionskostnad per order.)

Hur ser det ut med service och underhåll av systemet? Support/upplärning? Hur ofta besöker ni era kunder?

Vi har ett serviceavtal som ger tillgång till fri support via telefon och mail. I avtalet ingår även fri tillgång till nya versioner.

När det gäller upplärning så brukar det ske på plats hos kund och ligger inte med i serviceavtalet.
Upplärning sker självklart i samband med implementation av systemet men kan även ske löpande efter önskemål när man får ny personal eller drar igång nya funktioner.

Hur ofta vi besöker våra kunder kan variera väldigt. Vi har verksamhetskonsulter som åker runt och hjälper till med att använda systemet så effektivt som möjligt i respektive verksamhet.  
En del kunder har nästan våra konsulter som extrapersonal så att dom är på plats ett antal dagar per månad medan andra klarar sig helt själva.

Kan företag testa affärsystemet innan köp? besöka företag som använder sig av Pengvin? eller hur visar ni upp systemet?

Det går att koppla upp sig och testa affärssystemet för att känna på t.ex. hur dialoger är uppbyggda men det är inte speciellt vanligt.

Oftast är det besök hos andra användare av systemet som gäller. (Våra existerande kunder är nog bättre på att sälja in systemet till andra än vad vi är själva.)

Vilka features är ni mest/minst nöjdast med?

Självklart är vi nöjda med allt. 🙂

Men ett affärssystem är som ett hus, det finns alltid ett rum som är det senast renoverade och då ser dom andra mindre fräscha  ut.

Just nu håller vi på att ”renovera” användargränssnittet så att det skall se lite modernare ut och där finns det kvar några gamla dialoger. Något som är ganska nytt och som vi är väldigt nöjda med är mobilapparna.

Erbjuder ni endast affärssystem som moduler/paket eller skräddarsyr ni system?

Vi gör även skräddarsydda tillägg men har alltid som mål att ett sådant tillägg skall finnas med som standard i nästa utgåva av standardversionen. Det blir annars lätt att kunder ”fastnar” i gamla versioner som inte kan uppgraderas eftersom dom innehåller en massa skräddarsydda anpassningar.

Vad är Vilma och hur jobbar ni med det?

Vilma är en standard för hur man skickar information om produkter och priser. Denna standard är gemensam för Bygg-, Järn- och Färg-branschen. Det betyder att alla som har ett affärssystem som stödjer Wilma standarden enkelt kan utbyta information med varandra.

En grossist eller importör kan t.ex. skicka ut prislistor och information om nya produkter till alla sina återförsäljare och vet att informationen automatiskt hamnar i mottagaren affärssystem och att det blir rätt. Det finns även en gemensam databas med ca: 1,2 miljoner produkter som man kan hämta eller lämna information till via Vilma standard.