Om PengVin Affärssystem AB

PengVin Affärssystem AB utvecklar PENGVIN, som är ett ERP-system för handelsföretag. Vi har funnits sedan 1984 och vår primära målgrupp är järn-, industri- färg- och bygghandel. Vi har en hög marknadsandel inom detta segment i Sverige och Norge.

Branschen är av tradition väldigt fragmenterad med många små aktörer, men trenden går mot konsolidering och samordning vilket återspeglas i funktionaliteten i PENGVIN.  

PengVin Affärssystem har ett drygt 20-tal medarbetare och vi finns för närvarande med huvudkontor i Göteborg och filial i Stockholm.

PengVins kunder

PENGVIN affärssystem har utvecklats och använts 
i 30 år och idag har PengVin fler än 150 kunder och nästan 3 000 användare i Sverige och Norge, de flesta verksamma inom bygg-, järn- och färgbranschen.

En gemensam profil för kunderna till PengVin Affärssystem är att det är företag med artikelintensiv verksamhet och många kunder. Det är företag som har stora sortiment och som har behov av att enkelt hitta rätt produkt till rätt pris.

PENGVIN är utvecklat utifrån dessa branschförutsättningar, för att just hantera stora sortiment och många transaktioner. Styrkan ligger i att ha ett mycket effektivt och i hög grad automatiserat flöde.

PAF – PengVin Användarförening

Som kund till PengVin Affärssystem AB är man automatiskt medlem i PENGVIN AnvändarFörening, PAF. Via användarföreningen är alla kunder representerade både i ägarkretsen och i vårt produktråd.

PengVin användarförening verkar för att:
– Utveckla funktioner i systemet
– Utveckla användargruppen
– Samordna åsikter och önskemål från användarna
– Skapa erfarenhetsutbyten mellan användarna
– Föreningen skall vara delägare i PengVin Affärssystem AB

Medlemskapet ger en fri deltagarplats vid den årliga Användarkonferensen.

Ordförande för PAF är Lars Johansson, tel 070-676 58 00, lars.lonaholma@gmail.com