1. Information som vi samlar in
Vad gäller personliga eller känsliga uppgifter i våra appar samlar vi inte In eller överför dessa till tredje part.
Kameran används endast till att läsa in användarinställningar samt streck- och QR koder för exempelvis produkter
vid order och inventering. Användaruppgifter används endast för att verifiera
användaren mot kundens databas.
2. Hur vi använder data som samlas in
De uppgifter som sparas i appen används endast för kommunikation med vårt affärssystem för att i apparna göra transaktioner till systemet.
3. Delning av uppgifter
Uppgifter som samlas in delas endast vidare mot kundens databas för verifiering och skapande av transaktioner i databasen.

1. Information we collect
We do not collect personal or sensitive information in our apps Submit or transfer these to third parties.
The camera is used for reading only enter user settings as well as bar and QR codes for, for example, products
for orders and inventory. User information is only used to verify the user against the customer’s database.
2. How we use data collected
The information saved in the app is only used for communication with
our business system to make transactions to the system in the apps.
3. Sharing of data
Information collected is only passed on to the customer’s database for
verification and creation of transactions in the database.

© – Pengvin Affärssytem AB