Integritetspolicy

Vilka uppgifter lagrar vi?

Vi lagrar information om kontaktuppgifter i de fall man väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev alternativt begär att bli kontaktad.

Ändamål med insamlingen?

Kontaktuppgifterna sparas för att kunna kontakta avsändaren.

Hur tar du del av den lagrade informationen?

Kontakta PengVin via info@pengvin.se för mer info.

Så raderar eller rättar du information

Kontakta PengVin via info@pengvin.se för mer info.

Så användningsbegränsar du information eller återkallar ditt samtycke

Kontakta PengVin via info@pengvin.se för mer info.

Period som uppgifterna lagras

Kontaktuppgifter raderas efter 24 månader om inget aktivt samarbete upprättas.

Konktaktinformation till personuppgiftsansvarig

Kontakta PengVin via info@pengvin.se för mer info.

Ansvarigt bolag som mottager personuppgifterna

PengVin Affärssystem AB.